Artikkel

Samarbeidet mellom Tronrud Engineering og XPND om Eggemoen Aviation & Technology Park blir ikke gjennomført som opprinnelig planlagt.

Tronrud Engineering har ønsket å trekke seg fra avtalen, noe som XPND har akseptert. 

- Vi har ut fra en helhetsvurdering bedt om å slippe å gjennomføre denne transaksjonen. Ifølge Ola Tronrud vil Tronrud Engineering på egen hånd fortsette arbeidet med å videreutvikle Eggemoen Aviation & Technology Park. 

- Utfallet av denne saken er beklagelig. Vi hadde klare visjoner rundt næringsparkens fremtidige utvikling og så frem til å bidra med vår brede erfaring og markedskompetanse innenfor eiendomsbransjen. Vi tar imidlertid til etterretning at Tronrud Engineering ikke ønsker å gjennomføre samarbeidsplanene. Vårt fokus fremover vil nå utelukkende være å fortsatt holde god fart i utviklingen av våre mange andre og spennende prosjekter i Ringeriksregionen, sier Nils Tronrud i XPND. 

Siste nytt