Artikkel

- Med store utviklingsprosjekter både i Ringerike og Hole/Helgelandsmoen, er det naturlig for XPND å realisere litt i porteføljen av ferdig utviklede eiendommer. I tillegg øker vi størrelsen i Kontoreiendom AS, med kjøpet av nok en kontorseksjon i HM49, forteller Morten Pettersen.

- Dette har vært en hyggelig handel mellom to lokale eiendomsselskaper, sier AKAs investeringsdirektør, Hallvard Thoresen.

- I henhold til AKAs strategi om å eie handelsnæringseiendommer, selger vi nå en kontorseksjon og kjøper et handelsbygg, begge beliggende i Hvervenmoen Næringspark, sier AKAs investeringsdirektør Hallvard Thoresen. Det er Hønefoss-selskapet XPND som er motpart i begge transaksjoner.

- AKA har vært en førsteklasses partner i alle våre forretningsforhold og det er hyggelig at vi både kan kjøpe og selge i samme handel, sier daglig leder i XPND, Morten Pettersen.

AKA har anskaffet seg en flott eiendom med Brødrene Dahl som leietaker rett utenfor selskapets hovedkontor i HM49 på Hønefoss. Eiendommen, med adresse Hvervenmoveien 11, ligger blant annet mellom to eiendommer AKA eier fra før, med henholdsvis Obs Bygg og SATS/Fysioterapisenteret som leietakere.

Hvervenmoveien 11 er oppført i 2006 og tegnet av arkitekt Einar Lundstad hos Sæther og Gythfeldt. Bygget ble opprinnelig bygget som karttrykkeri for Ugland IT Group, og er 2 233 kvm. stort. Leietaker i dag er grossistbedriften Brødrene Dahl, som blant annet forhandler utstyr innen VVS og miljøteknikk.

- At vi har kjøpt ytterligere en eiendom i Hvervenmoen Næringspark gir oss muligheter i forhold til videre langsiktig utvikling av området, sier Hallvard.

Samtidig selger AKA en kontorseksjon i 4. etasje i HM49 til XPND, som fra før eier fire seksjoner i kontorbygget. - Dette gir gode synergier til lokale eiendomsselskaper i vekst, sier Hallvard. Den solgte seksjonen leies i dag ut til ECIT.

- Med store utviklingsprosjekter både i Ringerike og Hole/Helgelandsmoen, er det naturlig for XPND å realisere litt i porteføljen av ferdig utviklede eiendommer. 

Siste nytt