Artikkel

Etter en krevende og kostbar ekspansjon både på Øst- og Vestlandet, hadde Sandven Gruppen i 2016 behov for restrukturering og tilførsel av kapital.

Etter en krevende og kostbar ekspansjon både på Øst- og Vestlandet, hadde Sandven Gruppen i 2016 behov for restrukturering og tilførsel av kapital.
 
Forhandlinger med daværende hovedeier Bavaria Norge (nå Hedin), førte til avtale med Meteva AS/Trond Mohn og XPND AS/Nils Tronrud om overtagelse av deres aksjer. Sammen med selskapets grunnlegger, Trond Sandven, ble det deretter gjennomført en emisjon basert på likeverdig partnerskap.
 
Med henholdsvis Trond Sandven som leder, Nils Tronrud som styreleder og Trond Mohn som mentor, startet jobben med å forme en fremtidsrettet virksomhet med «alle til pumpene» som billedlig arbeidstittel.
 
Fokus på kjernevirksomheten, Jaguar/Land Rover og konseptet Classic Cars, ble fulgt opp med salg av filialer og konsolidering på Kokstad.
 
Strategi, kapital og erfaring er viktige ingredienser, men uten dyktige medarbeidere med Frode Skaar Ottesen i spissen, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre denne prosessen.
 
Etter fem år med solid utvikling og fruktbart partnerskap, har fremtidig eierskap vært på agendaen. Trond Sandven har ønsket å øke sin eierandel og etter å ha vurdert alternative modeller ble konklusjonen at Nils Tronrud/XPND selger sin eierandel jevnt fordelt til Trond Sandven og Trond Mohn/Meteva.
 
Ny styreleder blir Øyvind Heradstveit. Daglig leder i XPND, Morten Pettersen, fortsetter i styret for å bidra til kontinuitet.
 
 
Trond Sandven:
 
– Nils har ikke bare vært en partner, men også en god og klok venn. Vi har begge lang erfaring fra bilbransjen og sammen har vi fått til en fantastisk reise. Både jeg og kollegaene mine har jobbet hardt for å komme dit vi er i dag, og vi ser at vi i dag et team som klarer det meste.
Sammen ser vi frem til lansering av nye spennende modeller fra Jaguar/Land Rover som passer perfekt i det norske markedet. 

– Det er en ære å ha Trond Mohn som partner, han er en klok og erfaren mann som vi har mye glede av. Vi skal utvikle selskapet videre og sørge for solid drift som vil gi oss god avkasting i fremtiden. Vårt samarbeid med Nils vil fortsette; vi skal blant annet fortsette å selge Bentley for ham.
Jeg er så heldig at jeg er veldig glad i det jeg jobber med – bil er gøy, og det vil vi sørge for at det fortsatt skal være.
 
 
Nils Tronrud:
 
– Det har det vært inspirerende å jobbe med begge Trond'ene og alle de andre flinke menneskene i Sandven Gruppen. Jeg er stolt av hva vi har fått til, og synes det er spesielt hyggelig at neste generasjon, Henrik Sandven, nå er fullt integrert i selskapet. En tilleggsverdi er at jeg og Trond har felles glede av å bruke naturen som møterom, noe som har gjort meg godt kjent i de vakre fjellene rundt Bergen.
 
Bergen / Kokstad
21. juni 2021

 

Siste nytt