Artikkel

I 25 år har vi i XPND (tidligere Tronrud Holding) jobbet målrettet og våget å gå nye veier. Med litt galskap, kombinert med lang og bred erfaring, har vi nå staket ut en helt ny kurs.

Mannen bak

Lite visste Nils Kjetil Tronrud om hvor veien skulle gå, da han som 13-åring startet salg og reparasjon av motorsykler hjemme i garasjen i Hønefoss. Så var det da også hans utømmelige kilde av skaperglede og nysgjerrighet, som la grunnlaget for det som skulle bli Tronrud Holding, nå XPND. Da Tronrud Holding ble etablert, så var det nettopp denne indre drivkraften i den unge gründeren som var selve motoren i selskapet. Denne drivkraften er aldri blitt borte, men er snarere blitt forsterket av våre medarbeidere som er kommet til underveis. Et felles kjennetegn for alle oss i XPND, er at vi brenner for utvikling og vekst. Vi trives alle best når det er høy aktivitet. 

Med engasjement som drivkraft

Samtidig som bilbransjen alltid vil forbli selve hjertet i XPND, får eiendomsutvikling en stadig større og enda mer spennende plass i virksomheten. Vi søker etter prosjekter i områder hvor vi kan tenke langsiktig utvikling og som gir oss muligheten til å påvirke i en positiv retning. Men uansett prosjekt, så er det et oppriktig engasjement som er vår styrke og vår drivkraft; nå kanskje spesielt vårt lokale engasjement. For fem år siden startet Tronrud Holding oppkjøpet av eiendommer rundt jernbanestasjonen i Hønefoss. I dag utgjør området 38 mål med planlagt bygging av totalt 80.000-100.000 kvadratmeter på det som omtales som Hønefoss´ “nye” bydel – Vestre Torg. Dette er et nyskapende prosjekt som skal representere en dynamisk måte å bo, jobbe og leve på - hvor vi ikke minst henvender oss til de kommende generasjoner. For å kunne oppnå dette, vil vi åpne opp for en tett dialog med både eksisterende og potensielle beboerne i bydelen, hvor disse oppfordres til å komme med idéer og innspill.

Les mer om prosjekt: Vestre Torg

XPND søker vekst og utvikling

XPND, vårt nye navn og identitet, handler om å ekspandere. Vi søker stadig etter nye muligheter og løsninger gjennom å åpne opp for nye inntrykk. Samtidig ivaretar vi våre høye krav til kvalitet. Dette har alltid vært vårt DNA, vår kjerne og vår motivasjon. Med mottoet “stay hungry & foolish”, har vi helt siden åpningen av Tronrud Bil i 1993 jobbet for vekst og utvikling - både internt i selskapene - men også i de bransjer som vi opererer i. XPND er, har alltid vært og vil også i fremtiden fortsette å være en utfordrer som våger å gå egne veier. Etter 25 år strekker vi oss fremdeles mot fremtiden. Vi er bevisste vår historie og har heldigvis lykkes ved å ta lærdom av våre feil. Det er dette som har bragt oss dit hvor vi er i dag. Historien vår er lang og innholdsrik; nå gleder vi oss til å ta fatt på et nytt kapittel!

Siste nytt