Artikkel

Terje Dahlen (51) er leder for Ringerike Næringsforening og dens 225 medlemsbedrifter. Han var lenge bekymret for at Ringeriksbanen skulle utebli, men nå ser det ut som om alt er på riktig spor igjen.

Som leder i RNF representerer han næringslivet i mange sammenhenger. Høsten i fjor var splittelsen av E 16 og Ringeriksbanen i det foreslåtte statsbudsjettet forvold mye hodebry, mange møter, stor lobbyvirksomhet og mange besøk på Stortinget for å orientere om hvilken betydning det vil ha at både Ringeriksbanen og E 16 kan realiseres.

- Jeg håper det ikke tar alt for lang tid før prosjektet kan starte, sier han. Men det vil kreves mye innsats videre for å få det på plass. Vi skal være på ballen.

Terje Dahlen har tro på fremtiden

Mer attraktiv

For ham og RNF og mange av de aktørene som han samarbeider med er målet å gjøre Ringeriksregionen mer attraktiv for å trekke nye bedrifter hit. I så måte samhandles det med Pan Innovasjon, Universiteter og utdanningsinstitusjoner, Hønefoss By As og XPND, som Dahlen roser som en aktiv, målrettet og fremtidssatsende aktør i dette bildet. XPND er bl.a. med i samarbeidet Invest in Ringerike, der de store nærings- og industriparkene i regionen samarbeider for å legge til rette for nyetableringer og vekst

-Vi ønsker å øke trykket på å gjøre byen mer attraktiv og samarbeider både med gårdeiere, kommunen, Sparebankstiftelsen Ringerike og Hadeland og alle de store som jobber med utvikling.

- Samarbeidet er godt, og vi snakker godt sammen. I så måte er XPND en spennende samtalepartner og har et viktig for byen og regionen og ikke minst evnen til å realisere, sier han.

Optimist

Selv om det en stund så ut til at det blinket rødt lys og mange varsellamper for Ringeriksbanen, er ikke Dahlen den som gir opp.

- Jeg er alltid optimist og kunne ikke se noen fornuftig grunn til at banen skulle parkeres, sier han.

Han synes det er spennende å jobbe i Ringerike.

- Det skjer mye nå og det er spennende med nye bedrifter. Det er ingen som har så store og regulerte områder som vi har. Som Helgelandsmoen, Treklyngen, Hvervenmoen og aktører med tydelige profiler som evner å tenke langsiktig.

- Mange spådde en stagnasjon da Follum ble lagt ned å militærforlegningene likeså. Men nå har det snudd. I 2021 økte antall arbeidsplasser i Ringeriksregionen med 378. Det går absolutt riktig vei.

Med 225 medlemsbedrifter og gode aktører i ryggen har Terje Dahlen stor tro på en flott fremtid for Ringeriksregionen.

Spennende bakgrunn

Han har en spennende bakgrunn og mye på CVen siden han jobbet som studentpolitiker og var bl.a. redaktør for avisa til Norsk Studentunion. Han har jobbet som infoleder på Follum i 10 år hvorav de tre siste også med informasjon for konsernet både internasjonalt og nasjonalt. Han har jobbet på Statens Kartverk med geodesi og kommunikasjon. Han var med på etableringen av Ringerike Utvikling som han også ble leder for. I seks år var han utviklingsdirektør i AKA før han tiltrådte stillingen som assisterende rådmann i Ringerike kommune. Her ble han i to og et halvt år før han fikk tilbud om lederjobben i Ringerike Næringsforening.

- Den kunne jeg ikke si nei til, sier Dahlen.

Men han har mer å drive med også. Han satt lenge i styret for Glatved Brygge før han tok en pause. Nå er han tilbake i styret og opptatt med å gjøre DS Tyra klar for det våte element. Både dampmaskin og annet viktig utstyr er på plass og intakt.

Entusiasme

Han er glad for entusiasmen som råder i regionen og byen.

- Vi har fått Elvelangs og Begna bru lyser i mørket, Fosseparken er blitt en attraksjon og byen vår blomstrer og utvikler seg. Jeg har stor tro på fremtiden, sier Dahlen.

Han setter stor pris på familien sin og trives godt med å være både ektemann til Cecilie og pappa til en gutt på 14 og ei jente på 17. 

 

Siste nytt