Artikkel

”Vi er svært glade for å kunne ønske Caroline og Ole-Martin velkommen med på XPND-laget. Disse nyansettelsene var høyst nødvendige og en naturlig utvikling for oss. Med en stadig voksende prosjektportefølje, så var det simpelthen behov for å øke kapasiteten vår”, forklarer daglig leder i XPND, Morten Pettersen.

Caroline Vassjø Ryen

Caroline Vassjø Ryen er ansatt innen økonomi og utleie. Hun er utdannet siviløkonom fra Høyskolen i Buskerud (nå Universitetet i Sørøst-Norge), og kom fra stilling som regnskapskonsulent hos Lises Regnspapsservice på Jevnaker. Caroline vil jobbe med flere av våre prosjekter, primært på eiendomssiden. ”Jeg er utrolig glad for å få muligheten til å jobbe i et så spennende selskap som XPND, og det til og med lokalt. Med mye som skjer, gode kolleger og et fantastisk arbeidsmiljø, så kunne jeg ikke fått det bedre”, sier Caroline.

Ole-Martin Loeshagen

Ole-Martin Loeshagen er samtidig ansatt, også han innen økonomi og utleie. Han er utdannet siviløkonom fra Høyskolen i Buskerud (nå Universitetet i Sørøst-Norge), og kommer fra stilling som Controller hos CBRE Norway. Før det jobbet han i Aberdeen Asset Management, og har en solid bakgrunn innen leietakertilpasninger, kontraktsforvaltning, utviklingsprosjekter og mulighetsstudier. Ole-Martin vil primært jobbe med prosjektene Helgelandsmoen Næringspark og Vestre Torg. ”Det å kunne jobbe i et så fremoverlent selskap som XPND, med et variert og spennende potensiale, ser jeg på som en spennende utfordring. Ikke minst gjelder dette å få mulighet til å delta iden enorme utviklingen som Ringeriksregionen står ovenfor”, fremholder Ole-Martin.

Siste nytt