Artikkel

XPND har inngått en treårig samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon Hønefoss. Avtalen innebærer et gjensidig samarbeid som vi er trygge på vil kunne skape verdier og entusiasme begge veier.

Helt siden starten har XPND hatt et bevisst fokus på sitt samfunnsansvar. I dette ligger et ønske om å kunne gi noe tilbake og bidra til å gjøre en forskjell for enkeltpersoner og for lokalsamfunnet. Siden Kirkens Bymisjon startet opp i Hønefoss, har vi fulgt med og latt oss imponere av det arbeidet som gjøres der. Nå ser vi frem til et langsiktig samarbeid med denne for mange svært viktige virksomheten.

Avtalen innebærer et betydelig økonomisk bidrag. I tillegg vil vi gjennom våre virksomheter innen bil- og eiendomsbransjen kunne engasjere deltakere. Det kan være både innleid som tjenester og som arbeidstrening. Dersom vi kan bidra til at noen kommer seg ut i jobb eller får en mer meningsfylt hverdag, så er det verdt innsatsen.

– Alle har godt av en påminnelse om at ikke alle har det like godt. Denne påminnelsen fikk jeg kjenne på gjennom samtalene som vi har hatt med Kirkens Bymisjon, forteller Nils Tronrud. - Det treffer meg særlig at de retter mye av arbeidet sitt mot barn. Jeg har veldig stor respekt for den jobben som Bymisjonen gjør, og de gode resultateksemplene som de forteller om. Om vi gjennom dette samarbeidet kan bidra til å gjøre en forskjell, så gir det stor mening både for XPND som selskap, og for meg personlig.

Kirkens Bymisjonen åpnet kafé i Hønefoss sentrum i mai i fjor. Siden den gang har de fått på plass et tilbud som skal hjelpe barn og unge å holde kontakt med foreldre i fengsel, et botreningstilbud etter soning samt en vaktmestertjeneste som er et viktig tilbud for innvandrere som trenger språk- og arbeidstrening. Frem til nå har ca. 60 deltakere vært innom Bymisjonens tilbud i Hønefoss. – Vi er avhengig av næringslivet rundt oss, for å kunne utvikle tilbudene videre. Derfor er vi veldig takknemlige for den tilliten som XPND har vist oss gjennom denne avtalen, og vi ser nå frem til å bringe dette samarbeidet videre, sier Jan Egil Hovland i Kirkens Bymisjon

 

 

Siste nytt