Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Artikkel

På under et år har XPND sikret seg et totalt tomteareal på over 7.000 kvadratmeter, bestående av nærmere 3.5000 kvadratmeter handels- og næringsbygg samt en selvbetjent bensinstasjon, langs hovedinnfartsåren til Hønefoss. Ved tilførsel av dette ”kvartalet”, har vi nå posisjonert oss, og kan tilby en bred base av eiendom, i et svært attraktivt handelsområde.

XPND har lenge sett på området Eikli/ Dalsbråten som et sentralt og attraktivt område med god eksponering og godt tilrettelagt for utviklingsaktivitet. I januar 2019 kjøpte vi Osloveien 23 b, bedre kjent som PCI-bygget, hvor vi like etterpå åpnet en underavdeling av Motorpool. Kjøpet innefattet også boligeiendommen Øvre Dahlsvei 5. I august overtok XPND også naboeiendommen, boligeiendommen Øvre Dahlsvei 3.

Da Osloveien 21 og 23, med Automat 1 bensinstasjon og det såkalte ”Jernia-bygget”, ble lagt ut for salg, var det derfor helt naturlig at XPND meldte sin interesse. Den sentrale handelseiendommen grenser til flere eiendommer i selskapets eksisterende portefølje. Planen vår er å skape en helhetlig struktur i et område som i dag består av blandet bebyggelse.

”Kjøp av Osloveien 21 og 23 gir oss en større bredde for eksisterende eiendomsportefølje. Vårt ønske og vår plan, er å kunne bidra til en helhetlig utvikling av dette meget sentrale området av Hønefoss, Vi har en generell strategi om å kjøpe tilgrensede eiendommer. Det gir oss større fleksibilitet for fremtidig utvikling og forvalting av våre eiendommer i sammenheng”, opplyser Morten Pettersen, daglig leder i XPND.

Osloveien 21 og 23 har et samlet tomteareal på 3.157 kvadratmeter. I tilegg til en selvbetjent bensinstasjon, består eiendommen av en brutto bygningsmasse på 1.191 kvadratmeter, bestående av et forretningsbygg med kontorer samt to lagerbygg.

 

 

 

Siste nytt