Artikkel

På under et år har XPND sikret seg et totalt tomteareal på over 7.000 kvadratmeter, bestående av nærmere 3.5000 kvadratmeter handels- og næringsbygg samt en selvbetjent bensinstasjon, langs hovedinnfartsåren til Hønefoss. Ved tilførsel av dette ”kvartalet”, har vi nå posisjonert oss, og kan tilby en bred base av eiendom, i et svært attraktivt handelsområde.

XPND har lenge sett på området Eikli/ Dalsbråten som et sentralt og attraktivt område med god eksponering og godt tilrettelagt for utviklingsaktivitet. I januar 2019 kjøpte vi Osloveien 23 b, bedre kjent som PCI-bygget, hvor vi like etterpå åpnet en underavdeling av Motorpool. Kjøpet innefattet også boligeiendommen Øvre Dahlsvei 5. I august overtok XPND også naboeiendommen, boligeiendommen Øvre Dahlsvei 3.

Da Osloveien 21 og 23, med Automat 1 bensinstasjon og det såkalte ”Jernia-bygget”, ble lagt ut for salg, var det derfor helt naturlig at XPND meldte sin interesse. Den sentrale handelseiendommen grenser til flere eiendommer i selskapets eksisterende portefølje. Planen vår er å skape en helhetlig struktur i et område som i dag består av blandet bebyggelse.

”Kjøp av Osloveien 21 og 23 gir oss en større bredde for eksisterende eiendomsportefølje. Vårt ønske og vår plan, er å kunne bidra til en helhetlig utvikling av dette meget sentrale området av Hønefoss, Vi har en generell strategi om å kjøpe tilgrensede eiendommer. Det gir oss større fleksibilitet for fremtidig utvikling og forvalting av våre eiendommer i sammenheng”, opplyser Morten Pettersen, daglig leder i XPND.

Osloveien 21 og 23 har et samlet tomteareal på 3.157 kvadratmeter. I tilegg til en selvbetjent bensinstasjon, består eiendommen av en brutto bygningsmasse på 1.191 kvadratmeter, bestående av et forretningsbygg med kontorer samt to lagerbygg.

 

 

 

Siste nytt