Artikkel

XPND kjøper halvparten av Helgelandsmoen Eiendom AS, selve bilanlegget,  og 1/3 av bilbutikken Prestmarken Bil AS.

Prestmarken Bil er en velrennomert bilforhandler i et segment vi kjenner godt, og med ansatte vi verdsetter høyt. For XPND er beliggenheten i Helgelandsmoen Næringspark strategisk riktig og passer godt inn i våre planer for fremtiden, sier Nils Tronrud

- XPND kan både bil-, eiendomsbransjen og var vårt naturlige førstevalg, legger Espen Nyhus Bakken, eier i Prestmarken Bil til. Prosessen frem til i dag har vist oss et velorganisert system med kompetente, ærlige og ikke minst ekte folk. Vi føler oss både ivaretatt og inspirert til å utvikle butikken videre legger han til. 
.

Nye muligheter

-Ettersom grunnlaget for å drive butikken ble endret i 2022 på grunn av begrenset import av biler, var det på tide å revurdere. Vi gikk dessuten fra å være 3 til 2 partnere og stod ved et veiskille for Prestmarken Bil. Å bli en del av XPND har åpnet opp nye muligheter for oss. Vi kan nå sikre eiendommen og utvide vårt tilbud til kundene våre på en måte vi aldri kunne gjort alene, forteller Christian Østheim, eier i Prestmarken Bil.  
Espen Nyhuus Bakken og Christian Østheim, eiere i Prestmarken Bil

-For Prestmarken Bil handler det ikke bare om å selge biler, men om å skape varige relasjoner med kundene sier Espen Nyhus Bakken. - Vi vil fortsette å fokusere på amerikanske pickuper og premiumbiler, samtidig som vi opprettholder vårt rykte for å være en lettbeint og pålitelig bruktbilforhandler. 
Christian legger til; - Det viktigste for oss er å være interessert og engasjert i det vi gjør hver eneste dag. Vi er et ledd som kompletterer XPND-strukturen og skaper et bra og effektivt bilhus. 

Menneskene er vår verdi

Både Christian Østheim og Espen Nyhus Bakken er tydelige på at det er menneskene som utgjør kjernen i deres virksomhet. Vi er en fleksibel og fremoverlent organisasjon som i dag teller 16 ansatte. Vi snur oss raskt for å etterstrebe kundens ønsker. Hos oss kan du for eksempel alltid få med bilen hjem samme dag. 

- For meg er bilbransjen ikke bare en jobb, det er en livsstil. Jeg er takknemlig for muligheten til å fortsette å gjøre det jeg elsker, sammen med flotte mennesker, sier Christian Østheim. 
 
Vi skal drive videre med humør, entusiasme og kompetanse og føler oss trygge på veien videre med XPND, avslutter Espen Nyhus Bakken og Christian Østheim i Prestmarken Bil.

 

Siste nytt