Artikkel

XPND selger 39 mål til JK Eiendom i Helgelandsmoen Næringspark. Området som nå selges er den delen av parken som er regulert til boligformål. Begge parter er glade for avtalen, og den markerer et viktig skritt fremover for utviklingen av Helgelandsmoen og næringsparken.
JK Eiendom mener Helgelandsmoen har stort potensiale, og er godt i gang med å lage helhetlige planer for boligområdet. 


F.v Johnny Karlsen og Nils Kjetil Tronrud

- Vi gleder oss vilt til å sette i gang!

-Til tross for dårlige tider gjør vi den så langt største investeringen innen boligutvikling i JK Eiendom, sier Johnny Karlsen og legger til; - Vi gleder oss vilt til å sette i gang! 

- Det har vært mye vingling rundt Ringeriksbanen, men jeg velger å tenke positivt og er spent på hva som skjer med området når Ringeriksbanen blir en realitet, fortsetter han. 
Området som JK Eiendom kjøper strekker seg langs hovedveien fra gamle innkjøringen til den nye hovedadkomsten. Johnny Karlsen (t.v) Nils Tronrud (t.h)

Lokal kjøper betyr mye

- Vi har hatt flere interessenter, men landet på lokale JK Eiendom.
Johnny Karlsen som eier, og en eiendomsutvikler kjenner vi godt. Vi kjenner oss igjen i måten han driver sin virksomhet. Han er offensiv og handlekraftig, og jobber målrettet med prosjektene han går inn i.  Det er ekstra hyggelig at han er lokal, og kjenner området godt, uttaler Nils Kjetil Tronrud i XPND.

Han er offensiv og handlekraftig, og jobber målrettet med prosjektene han går inn i.

-XPND har spennende planer for Helgelandsmoen. På kort sikt håper vi på en dagligvarebutikk som utfyller et allerede spennende og variert aktivitetstilbud med blant annet lege, tannlege, svømmehall og treningssenter, sier Johnny Karlsen, og legger til at JK Eiendom planlegger for variert bebyggelse. Dette for å tilrettelegge for folk med ulike livssituasjoner, og aldersgrupper på Helgelandsmoen. 

Godt nytt for lokale entreprenører

.JK Eiendom har ambisjoner om å starte salget allerede til våren, og ønsker å starte byggetrinn 1 med ca 40 enheter til høsten. I løpet av 6-8 år er planen å realisere totalt rundt 150 enheter. Det forventes å sikre arbeidsplasser for lokale entreprenører, og gi arbeid til mange lokale mennesker i årene som kommer.

-Dette blir et godt sted å bo og oppleve, og et område dedikert til helse og rekreasjon med et mangfold av aktiviteter, uttaler Nils Kjetil Tronrud.
- JK Eiendom er en dyktig aktør som forstår markedet, og er i forkant når det gjelder å tilpasse boliger til dagens behov. Vi er helt sikre på at dette blir et godt prosjekt fra JK Eiendom, og vi ser frem til et godt samarbeid, avslutter Nils Kjetil Tronrud.

Les saken i Ringerikes Blad

..................................................................
Nils Kjetil Tronrud +47 900 22 888 | nils@xpnd.no
Johnny Karlsen +47 952 38 700 |  johnny@jkeiendom.no

 

 

Siste nytt