Trond R. Kristoffersen
Utleie / salg

Trond R. Kristoffersen

trond@xpnd.no 990 40 150
Richard Haugen
Drift

Richard Haugen

richard@xpnd.no 909 20 147

Helgelandsmoen Næringspark:
Næringsparken ligger langs Gomnesveien (fylkesvei 158 i Hole) på Helgelandsmoen, langs bredden av Storelva i Hole kommune. Næringsparken utnytter bygningsmassen etter Forsvaret, og en rekke bedrifter og foreninger har etablert seg her. Den tidligere militærleiren har i dag flere arbeidsplasser enn da Forsvaret forlot distriktet. I tillegg leier Næringsparken ut lagerlokaler til ca 200 bedrifter/personer. Antall ansatte i Næringsparken er ca. 300 personer.

Beliggenhet:
Helgelandsmoen Næringspark ligger cirka 10 minutter eller 8–9 km fra Hønefoss, som er naturlig handelssentrum for kommunene Hole og Ringerike. Næringsparken består av cirka 430 daa med 37 000 kvm bygningsmasse, som for en stor del konsentrert rundt større og mindre rektangulære åpne plasser. Det meste er asfaltert. Det er tilkomst til området via inn- og utkjørselen i Portveien. Inne på det store området, som er inngjerdet og preget av grønne plener og store bjørketrær, finnes også et nettverk av småveier; Portveien, Patruljeveien, Munchs vei, Magasinveien, Kapteinveien, Furuhallveien, Regimentsveien og Hans Grenaders vei.