Ledige lokaler/

Diverse varmtlager/hobbyrom

Lager,hobbyrom

10-105 m²

Kr. Fra kr 1000,- til kr 6500,- pr mnd

Felleskostnader og strøm

Helgelandsmoen - Hole

Kapteinveien 14

#
#
#
#
#

Diverse rom i 1.etg. som kan brukes til varmtlager eller hobbyrom:
Rom 1 - 105 kvm - kr 6.500,- pr mnd
Rom 2 - 10 kvm - Kr 1.000,- pr mnd
Rom 3 - 13 kvm - 1.400,- pr mnd
Rom 4 - 8,5 kvm - Kr 1.000,- pr mnd
Rom 5 - 9,5 kvm - Kr 1.000,- pr mnd
Rom 6 - 23 kvm - Kr 2.000,- pr mnd
Rom 7 - 20,5 kvm - 1.600,- pr mnd
Rom 8 - 8,5 kvm - 1.000,- pr mnd

Det er tilgang på toalett i fellesareal.

Trond R. Kristoffersen

utleie / salg

Trond R. Kristoffersen