Ledige lokaler/

Kaldtlager - Tidligere 6-mannsrom

Lager

25 m²

Kr. 1 000

Helgelandsmoen - Hole

Regimentsveien 8 B, 3512 Hønefoss

#
#

Totalt 32 stk rom som brukes til kaldtlager. 
Tidligere var dette en mannskapskasserne, og det bodde 6 soldater på hvert rom.
Vi har for tiden to ledige rom i 1.etg og ett ledig rom i 2.etg.
Minste leietid er 6 måneder.

Trond R. Kristoffersen

utleie / salg

Trond R. Kristoffersen