1. januar 2024 blir det ledig et kontorlokale på ca 160 kvm, med egen inngang.
I dag leies lokalet til en kunstner., men har tidligere vært kontoret til bestyreren av Ringeriks meieri. 
Eget toalett. Parkering på utsiden av bygget.

Trond R. Kristoffersen
Utleie / salg

Trond R. Kristoffersen

trond@xpnd.no 990 40 150