Ledige lokaler/

Tidligere matbutikk fra 2006 beliggende sentralt på Nes i Ådal

Butikk

638 m²

Kr. 5 950 000

+ omkostninger

Hedalsveien 1 - Nes i Ådal

Hedalsveien 1, 3524 Nes i Ådal

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Frittliggende næringseiendom fra 2006, som tidligere har hatt Coop Prix som leietaker.
Stort og åpent lokale, med muligheter for å tilpasse innredning/inndeling.
Ståldør og gitter ved inngang til lokalet. Stor kjøreport til lager. Ventilasjonsanlegg.

Innhold:
1.etg.: Stort og åpent salgslokale, kontor, hc-wc, arbeidsrom og lager.
Det har tidligere vært fryserom og 2 stk kjølerom i 1.etg, men disse er fjernet.
2.etg.: Gang, 2 stk wc og garderoberom, spiserom/kjøkken og teknisk rom.

Arealer:
1.etg.: BTA 568 kvm / BRA 507 kvm
2.etg.: BTA 70 kvm / BRA 65 kvm
Totalt: BTA 638 kvm / BRA 572 kvm

Tomt:
3144 kvm flat tomt med god adkomst og stor, asfaltert parkeringsplass

Beliggenhet:
Meget god profilering mot E16.
Nes i Ådal er et tettsted beliggende 56 km nord for Hønefoss sentrum, langs E16 mot Valdres. Tettstedet er hovedstaden i dalføret Ådal og ligger på begge sider av elva Begna, like nord for utløpet til Sperillen. Ca 45 minutter med bil til Hønefoss og ca 60 minutter til Fagernes.

Trond R. Kristoffersen

utleie / salg

Trond R. Kristoffersen