Ledige lokaler/

Kaldtlager i Vestre Leir

Lager

19 m²

Kr. 800

Helgelandsmoen - Hole

Regimentsveien 33, 3512 Hønefoss

#
#

Rom nr 16 er ledig til leie i Vestre Leir.
Brukes som kaldtlager.

Trond R. Kristoffersen

utleie / salg

Trond R. Kristoffersen