introduksjon

Fra historisk militærleir og ekspansiv næringspark til

pulserende mikrosamfunn

Vil du bli med på et tankeeksperiment? Se for deg Helgelandsmoen flere tiår frem i tid. Forestill deg at du står midt på den gamle paradeplassen i hjertet av den nedlagte militærleiren. Forsøk å beskrive hva du ser rundt deg.

Ser du alle menneskene, det yrende livet utenfor kaféen og alle turistene som fornøyde bærer på handlenett fulle av lokale, kortreiste produkter? Hører du lyden fra frydefulle barn som har klatret helt til topps i klatreparken?

Hvis du fikk drømme fritt, hvordan ville dette området på Helgelandsmoen være formet to tiår frem i tid? Det er disse drømmene og visjonene vi har forsøkt å sette ord og bilder på – og som vi ønsker å dele med deg.

Bli med oss på en spennende reise inn i det som vi tror kan bli fremtidens pulserende mikrosamfunn
på Helgelandsmoen!

Området på Helgelandsmoen er en essensiell brikke i vekstregionen Ringerike. Med sin strategiske plassering i randsonen mot regionhovedstaden Hønefoss, er Helgelandsmoen et opplagt valg både for næringsvirksomhet og som et attraktivt sted å bo. Helgelandsmoens korte avstand til Stor-Oslo gjør at flere vil ønske å etablere sin næringsvirksomhet her i tiårene som kommer. Innenfor en radius på 1 time finnes Gardermoen, Oslo og Drammen.

Helgelandsmoen ligger i Hole kommune, 10 minutter fra regionhovedstaden Hønefoss. Ringeriksregionen grenser  sør mot Bærum kommune, og en god del av innbyggerne pendler til arbeidsplasser i Oslo.

Med Ringeriksbanen og nye E16 følger det et regionalt og lokalt vekstpotensial som danner grunnlaget for nye lokale arbeidsplasser. Arbeidshverdagen vil om 15-20 år se helt annerledes ut for dagens innbyggere, og kanskje vil pendlingen gå i motsatt retning.

Vår visjon for Helgelandsmoen har vært «noe for 0–100 år» og dobling av antall arbeidsplasser. I det ligger vi vekt på en næringsutvikling som skal ende i en destinasjon som tilbyr tjenester, aktiviteter og opplevelser for alle aldersgrupper. Med å bygge videre på områdets bærende identitetspilarer er vi allerede i gang.

Historie og kultur rommer alt fra sølvskatter fra vikingtiden, militæraktivitet gjennom mer enn 130 år og et unikt utendørs amfi med tidligere friluftskirke, til dagens Galleri Klevjer med tilhørende kreative miljø. En historie som vi er stolte av og som skal videreutvikles.

Aktivitet og natur rommer allerede Ringeriksbadet, Actic treningssenter, Padeltennis-senter, Bootcamp, store grøntområder og etablerte turløyper. Aktivitetstilbudet vil øke og vi vil tilrettelegge for en klynge av tilbud som skal realisere vår visjon «0–100». Her er det mulighet for klatreparker, lekeland, trampolinepark og e-sportsenter, for å nevne noe.

Helsetjenester ivaretas gjennom godt etablerte tilbud. Avonova Ringerike Rehabilitering med 92 sengeplasser og noen dagplasser, Badet Helsesenter og tannlegesenter. Vi er allerede i gang med flere konsepter som vil komme. Med Helgelandsmoens naturlige ro, umiddelbare nærhet til rekreasjonsmuligheter og aktivitetstilbud, skal vi være regionens foretrukne knutepunkt for private helserelaterte virksomheter.

aktuelt