Artikkel

Da kan XPND endelig presentere arkitektkontoret A-LAB som vinner av parallelloppdraget: Hvordan skal næringsparken på Helgelandsmoen best utvikles på en fremtidsrettet, bærekraftig og helhetlig måte? Denne uken kunne arkitektene Espen Veiby og Fergus Sørli, sammen med XPND, presentere konseptet for pressen og ordfører i Hole kommune, Syver Leivestad.

Nivået i arkitektkonkurransen var svært høyt med en gjennomgående høy innsatsfaktor, noe som gjorde juryarbeidet vanskelig. Trippel Eiendom AS har fasilitert prosessen og ledet juryarbeidet. Konklusjonen ble at PULS! - levert av A-LAB - danner det beste grunnlaget i den videre prosessen med å utvikle det tradisjonsrike området.

Juryens begrunnelse

Forslagets strategiske forankring demonstrerer en forståelse av de lokale ressursene i området som sammen med en grundig markedsforståelse av brukergrupper som skaper liv i parken både gjennom døgnet og året. Dette gir en tydelig og sterk oppbygging av destinasjonen.

PULS! er det mest konkrete forslaget når det gjelder hvordan de ulike næringene kan forsterkes, både i bredden og i dybden.

Fra næringspark til destinasjon

Nå skal Helgelandsmoen Næringspark omskapes fra dagens bilbaserte næringspark til et fremtidsrettet, opplevelsesrik og klimavennlig ”landsbysentrum” – en destinasjon! Området skal fylles med aktiviteter og settes på kartet! Eksisterende kvaliteter som naturopplevelser på land og vann, kunst- og kulturseverdigheter samt aktivitetstilbud skal forsterkes slik at området blir funksjonelt og attraktivt.

”Grønn mobilitet” skal sørge for at myke trafikanter tas hensyn til på lik linje med kjøretrafikk. Gågate, torg og møteplasser skal sørge for et inkluderende miljø og skape interaksjon mellom ulike brukergrupper - næringsdrivende, lokale beboere, lokalt ansatte, helsereisende, konferansegjester, friluftsinteresserte, matinteresserte og barnefamilier.

Fredag 27. mars i år vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet endelig den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og nye E16 - dessverre, uten kryss på Helgelandsmoen. – Vi hadde et håp om at reguleringsplanen hadde tilgodesett Hole kommune med et kryss på Helgelandsmoen. Det ville selvsagt også vært veldig positivt for den videre utvikling av Helgelandsmoen Næringspark, mener Pettersen. - Løsningen som A-LAB har presentert, er en løsning som lever uten kryss. Det er jo imidlertid ingen tvil om at området og antall nye arbeidsplasser vil se helt annerledes ut dersom krysset skulle komme. Helgelandsmoen fortjener virkelig en av- og påkjøring til nye E16.

Nå er tiden kommet hvor idéer skal gjøres om til konkrete prosjekter. Vi i XPND gratulerer A-LAB med seieren og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet når vi nå går inn i planprosessen.

Les mer om PULS! på vår prosjektside.

 

Siste nytt