Artikkel

Badet Helsesenter ligger godt plassert, midt i smørøyet på Helgelandsmoen. – Det er helt ideelt for oss, sier Ferry Wagenwoort.

For her har de treningssenteret Actic og Ringeriksbadet vegg i vegg, samtidig som natur, turstier og utfordrende hinderløyper inviterer til fysisk aktivitet.

- Og så har vi et veldig godt samarbeide med alle som er tilknyttet helsesenteret, sier Wagenwoort.

Sammen med kona Aalke Dimmendaal og kollegaene Christian Fredriksen og Sigurd Stubberud spesialiserer de seg på både fysioterapi og kiropraktikk. I tillegg har ortopeden Henrik Mohn vært tilknyttet senteret. Nå blir han pensjonist.

Badet Helsesenter 
Badet Helsesenter er en moderne helseklinikk som tilbyr fysioterapi, kiropraktikk og treningstjenester. Klinikken deler venterom med Tannlegekompaniet, og benytter fasilitetene ved Ringeriksbadet og Actic treningssenter i pasientoppfølging og rehabilitering. 

Klinikken består av et tverrfaglig team med tre fysioterapeuter og én kiropraktor. I tillegg samarbeider vi med legespesialister om å utføre ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Alle i teamet er faglig oppdaterte, har solid erfaring og holder høyt nivå innen sine fagområder. Aalke Dimmendaal:
Fysioterapeut med kommunal avtale. Aalke har solid erfaring og bred kompetanse innen lymfødembehandling, kreftrelatert fysioterapi, ortopedi, nevrologi og behandling av pasienter med revmatiske plager. Hun tilbyr bassengtrening både individuelt og i grupper, og er i tillegg til fysioterapeut også utdannet klassisk akupunktør ved Nordisk Akupunkturhøgskole. 

Ferry Wagenvoort: 
Helprivat fysioterapeut. Ferry har tilleggskompetanse innen muskel- og skjelett ultralyd, manuellterapi samt forebygging og behandling av idrettsrelaterte skader (Sportfysioterapi i Nederland). Han var blant de første i distriktet med kompetanse innen muskel- og skjelett ultralyd, og samarbeider med lege om å utføre ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Han har mye erfaring innenfor de fleste fagområder, og interesserer seg spesielt for vanskelige og litt uvanlige problemstillinger.  Ferry har avtale med de fleste av de store forsikringsselskapene. 

Christian Fredriksen: 
Helprivat fysioterapeut. Christian besitter stor interesse og mye kunnskap innen akutte skader og belastningsskader, artrose i store ledd og pasienter med behov for hjelp til å gjøre livsstilsendringer. Han har tilleggskompetanse innen muskel-skjelett ultralyd, og samarbeider med lege om å utføre ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Han tilbyr også PT-oppfølging og kondisjonstesting, og skriver artikler for fagtidsskriftet "Fysioterapi i Privat Praksis". Christian har avtale med de fleste av de store forsikringsselskapene. 

Sigurd Stubberud:
 
Kiropraktor. Sigurd har videreutdanning innen klinisk diagnostisering med "CDI" (Chiropractic Development International), samt en rekke kurs innen behandling av muskel- og skjelettplager hos både barn og voksne. Han er faglig oppdatert og samarbeider tett med fysioterapeutene på klinikken. 
Som kiropraktor har han henvisningsrett og mulighet til å skrive sykemeldinger. I tillegg til å være en del av teamet ved Badet Helsesenter er han også medeier og behandler ved Klinikk Plus i Sandvika. 
F.v Aalke Dimmendaal, Christian Fredriksen, Håvard Mandt, Ferry Wagenvoort

Grønn satsing

De roser XPND for å satse grønt og at de skiller seg ut som en utvikler av et område som kommer til å ekspandere i årene framover.

Vi har et veldig godt samarbeide med dem, sier Ferry.

- De er en aktiv gjeng som ser mulighetene og våger å satse. Det setter vi pris på. De er enkle å forholde seg til, og det er ingen ting som er noen umulighet. Vi liker at folk tenker ut av boksen og at de hele tiden er tilgjengelige. De driver stabilt og grundig og tenker seg om før de gjør ting, dessuten er de åpne for dialog og ideer.

Det skal bli spennende å se hvordan området kommer til å utvikle seg her i fremtiden. Og det er spennende å se hva Hole kommune tenker, for eksempel om å kunne få en fastlege hit til helsesenteret. Det tror vi vil være en vinn-vinn situasjon. Hit er det jo kort reisevei fra et stort omland.

Tannlege som nabo

I helsesenteret holder også tannlegeklinikken til Håvard Mandt til, så det ville være en naturlig utvikling å også få en fastlege dit.

Fysioterapeutene og de andre som har sitt virke på  Badet helsenter er opptatt av å jobbe målrettet og ikke minst å forebygge skader og lidelser. Her jobbes det med sportsfysioterapi, med manuell ultralyddiagnostikk, og drives også oppsøkende virksomhet til pasienter som av ulike grunner ikke kan komme til senteret fysisk.

Trygge rammer

  • Vi er spente på fremtiden her, men er trygge på at vi driver i trygge rammer i en trivelig og konfliktfri arbeidsplass, sier Ferry Wagenwoort, som er sikker på at Helgelandsmoen på mange måter har vært et undervurdert område.
  • Men vi holder jo til rett i bakgården til Oslo, og det kan gi store muligheter i årene som kommer.

 

 

Siste nytt