Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Artikkel

Timingen kunne knapt nok vært bedre; fredag 27. mars vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet endelig den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og nye E16 Høgkastet-Hønefoss. Dette er et klart signal om at byggingen av Ringeriksbanen/ E16 skal påbegynnes som planlagt i 2021/ 2022.

Etter å ligget til behandling siden mai 2019, kom så endelig svaret - det svaret som Ringeriksregionen håpet på og hadde stor tro på. Det var kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som på telefon fikk gleden av overbringe den gode nyheten til ordfører i Ringerike, Kirsten Orebråten. XPND stiller seg bak en jublende region som tålmodig har jobbet frem mot, og rigget seg for, at denne utbyggingen skulle vedtas

- Det er selvsagt med stor glede og begeistring at vi mottok nyheten om at reguleringsplanen for Ringeriksbanen og nye E16 endelig er vedtatt. Disse prosjektene har utvilsomt stor samfunnsnytte for hele regionen og vil gi et betydelig løft i fremtidig aktivitet, sier daglig leder i XPND, Morten Pettersen.

Det at reguleringsplan for Ringeriksbanen og nye E16 nå er vedtatt, i en krisetid som følge av koronaviruset, er et sterkt og tydelig signal om viktigheten av prosjektet. Reguleringsplanen sendes nå over til Finansdepartementet for en såkalt KS2, en kvalitetssikring av tallmaterialet i prosjektet. Dette forventes å ta fra tre til åtte måneder. Nå setter vi vår lit til at prosjektet prioriteres i Statsbudsjettet for 2021.

- Vi hadde naturlig nok et håp om at reguleringsplanen også hadde tilgodesett Hole kommune med et kryss på Helgelandsmoen. Dette ville også vært et positivt moment for videre utvikling av Helgelandsmoen Næringspark. Når det er sagt, så jobber vi videre med de planer som allerede foreligger, sier Morten Pettersen.

Plan- og miljøstyret i Hole kommune godkjente nylig Block Watnes planer om ca 130 boliger på Helgelandsmoen. I uke 14 vil de anerkjente arkitektfirmaene A-LAB, Halvorsen & Reine og Dark Arkitekter presentere  sine mulighetsstudier for Helgelandsmoen Næringspark. Parallelloppdraget innebærer både utforming og innhold til mulige utviklingsretninger av næringsparken.

Nyheten om reguleringsplanen forventes også å sette ny fart i Prosjekt Vestre Torg, en komplett ny bydel med 600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter næringsareal, sentralt beliggende ved Hønefoss stasjon. Når reguleringsplanen nå er vedtatt, er vi et skritt nærmere behandling av planen for dette området som det er jobbet med i seks år. Vi ser frem til å kunne gire opp arbeidet med knutepunktet og bydelen Vestre Torg.

Siste nytt