Artikkel

I 2004 var XPND en av syv investorer som kjøpte den nedlagte militærleiren utenfor Hønefoss. Etter 15 år med svært suksessfull utvikling, har XPND kjøpt ut de øvrige medeierne og blir eneeier av Helgelandsmoen Næringspark. Den tidligere militærleiren forblir dermed i lokalt eie.

Eiendommen, som ligger i Hole kommune, er på totalt 450 mål. Den har en bygningsmasse på ca. 30.000 kvadratmeter og har til nå vært eid av syv investorer. Sammen kjøpte de den nedlagte militærleiren i 2004 og dannet da Helgelandsmoen Næringspark AS. XPND var en av aksjonærene fra starten. Ved kjøpet av næringsparken dobler XPND sin eiendomsmasse. Dette er i tråd med vår strategi for utvikling og ekspansjon.

Enormt utviklingspotensiale

Vi er svært tilfredse med å få Helgelandsmoen Næringspark inn i XPNDs portefølje. Det har vært en fin prosess, hvor både selgerne og vi som kjøper er godt fornøyde. Dette er en god investering med et enormt utviklingspotensial, som passer godt med vår filosofi. Vi er allerede godt fornøyde med den eksisterende virksomheten i næringsparken. Nå ser vi frem til å tilrettelegge og utvikle området videre. Det foreligger allerde store planer for tunge investeringer, som skal bidra til å gjøre Helgelandsmoen til et loakalt "kraftsenter". 

Næringsparken ligger flott til i unike naturomgivelser kun få minutter utenfor Hønefoss i retning Sandvika. Dette er et strategisk meget viktig område for den betydelige veksten og utviklingen som Ringeriksbanen og ny E16 vil legge til rette for. I løpet av første halvår 2019 vil ventelig Kommunal- og moderniseringsdepartementet beslutte Reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Det blir i den forbindelse også besluttet hvorvidt det blir et eget veikryss til Helgelandsmoen fra den nye motorveien.

Styrker næringsaktiviteten

Helgelandsmoen Næringspark har allerede et vidt spekter med leietakere innen blant annet helse, idrett, kunst/ kultur, hotell og verkstedindustri. Disse sysselsetter rundt 300 ansatte. I tillegg til en stor bygningsmasse tilpasset for næring, foreligger det allerede en avtale med Block Watne som skal utvikle et større tomteareal for bolig. Kort tid etter at Helgelandsmoen Næringspark AS kjøpte militærleiren, tok de et initiativ ovenfor Hole og Ringerike kommune for å bygge et badeanlegg/svømmehall. Ringeriksbadet åpnet i oktober 2010 og har vært en stor suksess.

XPND overtar eiendommen 5. januar. Det vil da bli hovedfokus på næringsutvikling. Hovedmålmålet er å styrke næringsaktiviteten samt øke antall arbeidsplasser. Morten Pettersen, daglig leder i XPND, tar over som leder for næringsparken. Bjørn Hartz, som har vært daglig leder fram til nå, vil fortsatt jobbe med utviklingen her.

Siste nytt