Prosjekt: Helgelandsmoen Næringspark

Fremtidsrettet og bærekraftig

Eiendommen, som ligger i Hole kommune, er på totalt 450 mål og har en bygningsmasse på ca. 30.000 kvadratmeter.

XPND var en av aksjonærene fra starten, da den nedlagte militærleiren i 2004 ble kjøpt opp av syv investorer som sammen dannet Helgelandsmoen Næringspark AS. Som eneeier av næringsparken dobler XPND sin eiendomsmasse, noe som er i tråd med selskapets strategi for utvikling og ekspansjon. Samtidig bidrar vi til å sikre at den tidligere militærleiren i Ringeriksregionen forblir i lokalt eie.

Nærings­utviklingen på ­Helgelandsmoen Næringspark vil være en del av den eksplosive veksten som Ringeriksregionen står ovenfor. Vår ambisjon er å tilrettelegge for de ulike virksomheters ­nåværende og fremtidige behov.

/

Fra nedlagt militærleir til suksessfull næringspark

Helgelandsmoen Næringspark har lykkes med å utvikle en suksessfull og innholdsrik næringspark, parallelt med å forvalte og ivareta stedets rike kulturhistorie.

Helgelandsmoen Næringspark er et svært viktig område sett med lokalhistoriske øyne, og samtidig et strategisk viktig område for den utviklingen som Ringeriksregionen står overfor. Næringsparken inneholder i dag 50 bedrifter med langsiktige leiekontrakter, som sysselsetter rundt 300 ansatte. Dette er et vidt spekter med leietakere innen blant annet helse, idrett, kunst/ kultur, hotell og verkstedindustri. 

I tillegg til en stor bygningsmasse tilpasset for næring, foreligger det allerede en avtale med Block Watne som skal utvikle et større tomteareal for bolig.

Unik og strategisk beliggenhet

Helgelandsmoen Næringspark er utvilsomt en meget attraktiv næringspark med sin sentrale og strategiske beliggenhet i Ringeriksregionen.

Næringsparken ligger flott til i unike naturomgivelser kun få minutter utenfor Hønefoss i retning Sandvika. Dette er et strategisk meget viktig område for den betydelige veksten og utviklingen som Ringeriksbanen og ny E16 vil legge til rette for.

I løpet av første halvår 2019 vil ventelig Kommunal- og moderniseringsdepartementet beslutte Reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Det blir i den forbindelse også besluttet hvorvidt det blir et eget veikryss til Helgelandsmoen fra den nye motorveien.

Ivareta og legge til rette

XPND har store visjoner for Helgelandsmoen Næringspark.

Gjennom vårt heleide selskap, Helgelandsmoen Næringspark, utvikler XPND næringseiendommene og tomtene i næringsparken på en god og bærekraftig måte. Vi bestreber til enhver tid, å legge forholdene til rette for et variert næringsliv, med alt fra små bedrifter til mer arealkrevende virksomheter. 

Ringeriksregionen blir av mange løftet frem som en av de mest spennende vekstregionene i landet. XPND, kortversjon av å ekspandere, er vårt navn og vår visjon. Helgelandsmoen Næringspark har, med sin unike beliggenhet, et enormt potensiale for nyetablering av næringsvirksomheter, forutsetning for å skape flere arbeidsplasser og således bidra til å legge til rette for en regional verdiskaping

Kontakt: Daglig leder Morten Pettersen Tlf: 97583420

Helgelandsmoen Næringspark

 

 

 

 

Relaterte artikler

Vi ønsker alle en god jul! XPND,TeamXPND,Helgelandsmoen Næringspark

Vi ønsker alle en god jul!

20.12.2021 Mye har vært annerledes også i år, men det har likevel vært et år fullt av spennende møter med mange forskjellige mennesker. Våre bilforhandlere har igjen vist seg å være tilpasningsdyktige og leverer godt håndverk i kombinasjon med bra økonomisk drift. Vi har kommet lengre med vårt prosjekt «Helgelandsmoen 2043» – en utrolig spennende reise hvor vi vektlegger hva som skal til for å skape et attraktivt sted og gode opplevelser sammen om 10, 20 og 30 år.

Les mer
XPND forsterker eiendomsavdelingen XPND,Helgelandsmoen Næringspark

XPND forsterker eiendomsavdelingen

07.05.2021 Trond R. Kristoffersen ansatt som ny eiendomssjef.

Les mer
Kjente idrettsnavn bak nysatsing på Helgelandsmoen Næringspark XPND,Helgelandsmoen Næringspark

Kjente idrettsnavn bak nysatsing på Helgelandsmoen Næringspark

22.12.2020 Padletennis, en av verdens raskest voksende sportsgrener, har inntatt Norge. Nå kommer den populære racketsporten til Ringeriksregionen, nærmere bestemt til Helgelandsmoen Næringspark.

Les mer

Hold deg oppdatert på våre prosjekter!  

Vi oppdaterer status på prosjektet fortløpende. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på siste nytt!