Modig og kvalitetsbevisst fornyelse

Da Rutebilgården i Hønefoss ble bygget, var det et visjonært prosjekt i sin tid. I dag, omgitt av ny bygningsstruktur, har den endt opp som en litt bortgjemt ”lillebror”. Med utgangspunkt i byggets historie og dagens krav til standard, vil vi nå gi Rutebilgården den plass og status i bybildet som den fortjener.

Det er helt avgjørende for prosjektet at et tilbygg blir utformet med respekt for eksisterende bygningsmasse ...

Det er arkitektkontoret Halvorsen & Reine som har tegnet og prosjektert ”nye Rutebilgården”. De har lykkes med å levere en totalløsning som tilbyr tidsmessige og funksjonelle lokaler for både handel og kontor. Prosjektet ivaretar den historiske bygningsmassen og er tilpasset eksisterende kvartalsstruktur. Med en oppgradering samt utvidelse med et påbygg, vil Rutebilgården bli en bidragsyter til aktivitet i sentrum og en revitalisering av området.

Utvidelsen av Rutebilgården vil skje i forbindelse med modernisering av eksisterende bygningsmasse. Som illustrasjonene viser, inneholder prosjektet to ytterligere etasjer, slik at det blir fem etasjer over kjeller. Det planlagte på- og tilbygget understreker historien, samtidig som fasaden på de to øverste etasjene får et moderne uttrykk med glassvegger. Arealet utvides også ved at et tilbygg fra 1983 blir erstattet med et nytt tilbygg, som muliggjør at hele bygget blir universelt utformet. Dette gir også mulighet for installering av heis i henhold til forskriftene. De nye arealene dobler utnyttelsen og gir løsninger som blir attraktive for brukere med høye krav til fleksible og tidseffektive løsninger.

Historien

Rutebilgården ble bygget i 1939 av Nils’ farfar, Nils Tronrud og Christian Pettersen, den ene skredder, den andre byggmester, og den ble raskt et samlingspunkt for både innbyggerne i Hønefoss og tilreisende. Den nyreiste funkis-bygården inneholdt rutebilstasjon, flere butikker og den folkekjære restauranten ”Kroa”.

At Rutebilgården endte opp i familien Tronruds eie, ble avgjort gjennom en intern budrunde mellom etterkommerne i familiene Tronrud og Pettersen. Tronrud-familien, med tvillingbrødrene Hans og Olav, endte her opp med det høyeste bud.

I en tilsvarende budrunde i 1989, mellom etterkommerne av Olav og Hans Tronrud, var det deler av Olavs slektsgren som overtok eierskapet. Da de nå fant tiden moden for å utvikle og modernisere bygården, var det naturlig at Nils, som etablert eiendomsutvikler, skulle overta stafettpinnen. Ønsket om at bygården skulle forbli i familiens eie, har det hele tiden vært bred enighet om.

Nils kjøpte i 2017 ut sine søsken, Marit og Knut, via sitt eiendomsselskap XPND. Arvestigen er dermed smalnet kraftig inn siden den utvandrede valdresingen Nils Tronrud og hans forretningspartner Christian Fredrik Petersen i 1939 kunne erklære Rutebilgården i Hønefoss for åpnet.

Fremtidens historie skrives

Hva fremtiden for Rutebilgården vil inneholde, er fremdeles uvisst. Førsteetasjen vil gjøres tilgjengelige for handel/næringsvirksomhet som tiltrekker seg folk og aktivitet. De øverste etasjene er tenkt som fleksible og tidseffektive kontormiljøer; kult og fremtidsrettet.

- Vi har et sterkt ønske om at klesforretningen på ”Tronrud-hjørnet” skal bestå, slik det har vært helt siden Olav og Hans Tronrud startet manufakturforretningen H. Tronrud AS her i 1939. Vi er også svært fornøyde med å kunne huse Ringerike Næringsforening (RNF) med Næringslivets Hus. Rutebilgården vil gjenoppstå som et flott bygg, og vi er glade for å kunne bidra til å oppgradere Hønefoss sentrum til et levende sentrum, forteller Nils Tronrud.