Prosjekt: Vestre Torg

Hønefoss' nye bydel

Med 600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter næringsareal vil Vestre Torg bli en bydel som har alt.

Med 600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter næringsareal vil Vestre Torg bli en komplett bydel. Leiligheter i ulike størrelser, utforming og prisklasser, butikker, restauranter, kontorlokaler og hotell.

Vi skal beholde de grønne kvalitetene vi har med å bo i Ringerike kombinert med den umiddelbare adgangen til det urbane.

/

Fremtidens Ringerike

Som en del av fremtidens Ringerike er det avgjørende at den nye bydelen tjener hele markedet.

Dette gjelder både ung og gammel, veletablerte og nyetablerte. Vi satser på en variert boligmasse, med samlingsarealer og nærhet til Ringeriksbanen. XPND ønsker å bidra til at attraktiviteten til Hønefoss forsterkes ved å supplere markedet med kundetilpassede boliger og et etterspurt handelstilbud.  Prosjektet har en unik beliggenhet med nærhet til både sentrum og togstasjon, samtidig som utsikten ned mot fossen bekrefter at her er det godt å leve.

- Dette skal ikke bli nye Grünerløkka, men noe urbant som passer inn i Hønefoss. Vi skal beholde de kvalitetene vi har med å bo i Ringerike kombinert med umiddelbar adgang til alt, sier eiendomsansvarlig Morten Pettersen i et intervju med Ringerikes Blad. Her kan du lese hele artikkelen om Vestre Torg (saken ligger bak en betalingsmur). 

Utvikler i takt med endringene i samfunnet

XPND har høye krav til sluttproduktet og vi er avhengig av at både leilighetene og næringsarealene treffer godt i markedet.

I samarbeid med Trippel Eiendom og Prosjekt Companiet har vi gjennomført flere markedsanalyser og ut fra dette definert reelle målgrupper som legger føringer for utforming, innhold og kvaliteter. XPND vil utvikle i takt med markedet. Den nye bydelen skal være tilpasset alle de kommende generasjonene, og bygges for fremtiden. Vi bygger for både ung og voksen, og ønsker å skape et dynamisk bomiljø hvor prosjektene kontinuerlig tilpasses endringene i samfunnet.

Et godt sted å leve

Vår ambisjon for Vestre Torg er at bydelen skal gi den ekte følelsen av et godt sted å leve.

Vi bygger for et marked som er engasjert i byen, miljø og utvikling. Innbyggerne som søker til Vestre Torg mener at det ekte er det beste, og de er opptatt av nærhet og muligheter. Vestre Torg er ekte og moderne, med ekte drømmer for ekte mennesker. 

Målet er at Vestre Torg skal bidra til at Hønefoss vokser og fyller rollen som regionhovedstad. I løpet av våren og sommeren 2018 vil planene bli tatt opp til politisk førstegangsbehandling. Deretter følger en offentlig høringsrunde hvor folk kan komme med innspill. Vi vil komme med oppdateringer på våre nettsider underveis i prosessen, og anbefaler å følge med på Facebook og vårt nyhetsbrev.

Foreløpig tidslinje

Mars 2018

XPND presenterte prosjektet "Vestre Torg" for politikere i Ringerike

Sommeren 2018

Reguleringsplan oversendt Ringerike kommune

Vår 2019

Politisk førstegangsbehandling i Ringerike kommune

Relaterte artikler

Statlig reguleringsplan gir jubelstemning XPND,Helgelandsmoen Næringspark,Rutebilgården,Vestre Torg,Bentley

Statlig reguleringsplan gir jubelstemning

28.03.2020 Timingen kunne knapt nok vært bedre; fredag 27. mars vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet endelig den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og nye E16 Høgkastet-Hønefoss. Dette er et klart signal om at byggingen av Ringeriksbanen/ E16 skal påbegynnes som planlagt i 2021/ 2022.

Les mer
Reisen til fremtiden XPND,Vestre Torg

Reisen til fremtiden

22.05.2018 I 25 år har vi i XPND (tidligere Tronrud Holding) jobbet målrettet og våget å gå nye veier. Med litt galskap, kombinert med lang og bred erfaring, har vi nå staket ut en helt ny kurs.

Les mer

Hold deg oppdatert på prosjektet Vestre Torg 

Vi oppdaterer status på prosjektet fortløpende. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på siste nytt!