XPND utvikler for fremtiden

Opprinnelsen til XPND går helt tilbake til den gang Tronrud Holding ble etablert, en varm sommerdag i 1993. Siden den gang har vi gjort stor suksess innen bil- og eiendomsmarkedet. I 2018 ekspanderte vi - med nytt navn- og med ambisjoner om å utvikle fremtidens eiendommer og opplevelse av bilhandel. Vi ønsker ikke bare å si at vi gjør en forskjell - vi skal utgjøre den forskjellen som vi alle egentlig vil ha! Velkommen med på vår reise fremover ...

Detaljfokus og kvalitet i alle ledd

Det var en gang...

Det var en gang...

... en liten gutt som hadde en brennende interesse for bil, og en trang til å gjøre tingene litt annerledes. På mange måter startet Tronrud Holding i garasjen til en ung Nils Kjetil Tronrud, hvor han i tenårene fikset og solgte over 100 motorsykler. Herfra gikk veien naturlig over til bil, og forretningsideen om å importere biler fra Tyskland ble raskt realisert.

Gründeren har alltid gått sin egen vei, og lever på mange måter etter Steve Jobs' oppfordring om å "Stay hungry and foolish". Lysten til å skape nytt og motet til å våge og satse på det ukjente - å være en utfordrer - har vært DNAet i Nils Kjetil sin reise - fra åpningen av Tronrud Bil i 1993, frem dagens XPND, med et mål om å utvikle for framtiden. 

Fra bil til eiendom

Fra bil til eiendom

I 2006 ble Tronrud Bil solgt til Bilia, og et 13 år langt arbeid med å bygge opp bilbedriften var over. Men Tronrud Holding var still hungry og det gikk ikke lang til før eiendomsutvikling var i fullt fokus. I dag er XPND bygget opp av flere datterselskaper innen bil og eiendomsutvikling.

Tronrud Holding har gjennom de siste 25 årene vært med på opp og nedturer i markedene. Erfaringene, som til tider har kostet både blod, svette og tårer, i kombinasjon med stayerevnen som gjennomsyrer hele Tronrud Holding, har formet et selskap som i dag er sulten på mer. Tiden er kommet for å ekspandere for fremtiden.

Solid kompetanse

Solid kompetanse

Kort tid etter at Nils Tronrud startet Tronrud Bil AS i Hønefoss, etablerte han Tronrud Holding og kjøpte bygget de holdt til i. Videre fulgte kjøp av Ford-kvartalet og Postgården, også de i Hønefoss. Eiendomsinvesteringene ble den gang gjort for å spre risiko på ulike virksomhetsområder i en tid med store svingninger i bilbransjen. Lite visste man den gang om at nettopp eiendom etterhvert overta plassen som selskapets hovedvirke.

Da Tronrud Bil AS ble solgt til Bilia i 2008, ble Morten Pettersen ansatt som daglig leder i Tronrud Holding. Pettersen, som er utdannet eiendomsmegler, kom den gang fra stillingen som daglig leder i Hønefoss eiendom. Med seg hadde Pettersen lang og bred erfaring innen transaksjon, finansiering, utvikling og forvalting. Dette markerte starten på en ny epoke for Tronrud Holding; eiendom tok over som hovednæringen i selskapet.

Skaper varige verdier

Skaper varige verdier

XPND eier og forvalter i dag en eiendomsportefølje på ca 75.000 kvadratmeter, med ytterligere 100.00 kvadratmeter næring under utvikling. Hovedvekten av vår portefølje er konsentrert rundt vekstområdet Hønefoss og Ringeriksregionen, stedet hvor hele vår historie begynte. Vår visjon og overordnede føring er å skape ekte drømmer for ekte mennesker på en god og bærekraftig måte.

 XPND er opptatt av å kvalitetssikre alle ledd. Våre dyktige medarbeidere besitter solid fagkompetanse innen eiendomsutvikling, med primærsatsing på nærings- og handelseiendommer. Vi er bevisst vårt ansvar og vår rolle som eiendomsutviklere, og den betydning våre prosjekter har for lokalsamfunnet og folk som lever der. Gjennom våre verdiskapende prosjekter skal vi bidra til positiv utvikling for innbyggere og våre kunder.

 

XPNDs prosjekter skal ose av kvalitet i alle ledd. Vi mener at alle komponenter i en maskin må spille på lag for å skape et best mulig resultat. Vi ønsker å forme bolig, nærings- og bilindustrien for, og med, våre kunder, leietakere og samarbeidspartnere.

Et handelsselskap i bil- og eiendoms­markedet

HVA GJØR XPND?

XPND eier flere selskaper innen bil- og eiendomsmarkedet, som opererer både nasjonalt og internasjonalt. Regionalt jobber vi med flere spennende prosjekter innen bolig og næringseiendommer i Ringeriksregionen. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd og av å skape gode og langsiktige relasjoner - uansett om det handler om å kjøpe bil, finne sitt nye hjem eller å utvikle næringsliv. 

Les mer om våre selskaper