Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt å publisere en årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

XPND AS (XPND) omfattes av åpenhetsloven som følge av selskapets datterselskaper samlet sett oppfyller lovens terskelverdier, jf. § 3 a). XPND er morselskapet i konsernet. Styret i XPND godkjenner publiseringen av denne redegjørelsen som inneholder opplysninger om XPNDs arbeid med aktsomhetsvurderinger i regnskapsåret 2022.

Hele redegjørelsen leser du her.